اخبار > آئين نامه ستاد عالي اقامه نماز در دانشگاه ها
 


تاریخ درج خبر: شنبه ١٥ شهريور ١٣٩٣

آئين نامه ستاد عالي اقامه نماز در دانشگاه ها

 

 

دانلــــــود

آئين نامه ستاد عالي اقامه نماز

 


خروج