اخبار > فرم های مورد نیاز ستادهای اقامه نماز دانشگاه ها
 


تاریخ درج خبر: سه شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٤

فرم های مورد نیاز ستادهای اقامه نماز دانشگاه ها

 

 

دانلود فرم شماره 1- ( فرم حضور و غياب شركت كنندگان در دوره آموزشي ائمه جماعت دانشگاههاي استان )

دریافت فایل ورد فرم شماره 1

 

دانلود فرم شماره 2 - ( فرم جمع‌آوری اطلاعات دانشجویان شرکت کننده در طرح محراب (یاوران نماز )

دریافت فایل ورد فرم شماره 2


دانلود فرم شماره  3 - ( فرم حضور و غیاب اعضاء شرکت کننده در نشست مشترک ستادهای اقامه نماز دانشگاه‌ها )

دریافت فایل ورد فرم شماره 3


دانلود فرم شماره  4 - ( فرم ارسال گزارش برگزاری دوره آموزشی ائمه جماعت از سوی شورای استانی )

دریافت فایل ورد فرم شماره 4

 

دانلود فرم شماره 5 - ( فرم ارزیابی نمازخانه ها و مساجد دانشگاه ها )
دریافت فایل ورد فرم شماره 5

 


خروج