توصيه رهبر معظم انقلاب به مداحان اهل بيت(ع)
توصيه رهبر معظم انقلاب به مداحان اهل بيت(ع)
پياده روي اربعين از نظر علما و مراجع تقليد
پياده روي اربعين از نظر علما و مراجع تقليد
بي رونق شدن مسجد
بي رونق شدن مسجد
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز می باشد