تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٦

احكام نماز و روزه اساتيد

 

 

حکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان
 الف. اساتید و دانشجویان، در صورتی که با قصد اقامت ده روز یا بیشتر، در محل درس و تدریس یا خوابگاه می‌مانند:
مراجع محترم تقلید: برای این‌گونه افراد، نماز تمام و روزه صحیح است.
ملاحظه۱: در صورتی که تصمیم جدّی بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی، به دلیلی، تصمیم برگشت به وطن یا مسافرت دیگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زمانی که در محل اقامت هستند، کامل خواهد بود.
ملاحظه۲: محاسبه ده روز از ساعت رسیدن به محل اقامت و تصمیم به ماندن تا حداقل همان ساعت در روز یازدهم (معادل۲۴۰ساعت) است. و اگر شب به محل اقامت رسیده باشند از صبح روز بعد تا غروب روز دهم محاسبه می شود.
ب. اساتید و دانشجویان، در صورتی که میان وطن و محل درس و تدریس یا خوابگاه رفت و آمد دارند:
امام خمینی (ره): اگر قصد ۱۰ روز نکنند و در رفت و آمد باشند، نماز شکسته است و روزه صحیح نیست. [مقلدان ایشان باید با توجه به فتوای مرجع تقلید زنده خود در مسأله بقاء بر میت، عمل کنند.]
آیت‌الله خامنه‌ای:
۱- اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور به تحصیل که دارای حقوق دریافتی می‌باشند و دانشجویانی که عنوان شغل و حرفه ای دارند .اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند،و این برنامه حداقل یک سال  ادامه دارد یا کسی که حداقل سه ماه هر روز کاری را رفت و آمد کند کثیرالسفر می باشند؛ از روز اول سفر نمازشان در محل تحصیل و تدریس و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.
۲- اساتید و دانشجویانی که در محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه ساکن شده اند و عرفا گفته می شود که  مسافر نیستند. اگر چه گاهی به سفر می روند. و بیش از یک سال وضعیت آنان این گونه باشد، محل تحصیل و تدریس برای آنها وطن حکمی می باشد و از روز اول نماز تمام و روزه ها صحیح است.]در بین راه نماز شکسته است  [.
۳- دانشجویان که به طور معمول ساکن نیستند و قصد ده روز نمی کنند بلکه مرتب رفت و آمد می کنند، بنابر احتیاط واجب نماز را جمع (هم تمام و هم شکسته) بخوانند هم چنین روزه را در سفر بگیرند و در وطن نیز قضا کنند؛ [البته در این احتیاط واجب دانشجویان می‌توانند به فتوای مجتهد دیگر که دارای شرایط رجوع است و نماز را کامل و روزه را صحیح می‌داند، عمل نمایند.]  
آیات عظام بهجت (ره)، فاضل (ره) ، صافى و نورى: اساتید و دانشجویان، اگر در کمتر از ده روز، حداقل یک بار، بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این وضعیت، تا مدتى ادامه داشته باشد [بنابرنظرآیات عظام صافی، نوری: سه ماه ؛ آیت‌الله بهجت: دو ماه ؛ آیت‌الله فاضل: یک ماه] کثیرالسفر محسوب می‌شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است.
آیت‌الله مکارم:
۱- کسانى که در هفته حداقل سه روز در رفت و آمد یا در محل تحصیل باشند و این برنامه حداقل دو ماه ادامه داشته باشد؛ کثیرالسفر محسوب می‌شوند و از روز اول سفر نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.
۲- کسانی که دو سال یا بیشتر و هر سال حدود چهار ماه [اگر چه به طور پراکنده] در محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن  حکمی آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره نمازشان کامل و روزه شان صحیح است. [در بین راه نماز شکسته است.] 
آیت‌الله سیستانى:
۱-کسانی که حداقل سه روز در هفته و یا ده روز در ماه [اگر چه به طور پراکنده] در سفر تحصیلی و حتی غیر تحصیلی باشند و این برنامه براى مدتى [به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال] ادامه یابد، کثیرالسفر محسوب مى‏شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه‏شان صحیح است.
۲-کسانی که یک سال و نیم یا بیشتر و هر ماه حداقل ۲۲ روز در محل تحصیل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن حکمی آنهاست و نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.
تذکر: 
الف.  احکام شروع سفر تحصیلی اساتید و دانشجویان
 آیت الله خامنه‌ای:  اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور که حقوق دریافتی دارند، از سفر اول نمازشان کامل و روزه شان صحیح است. و سایر دانشجویان مسافر احتیاط کنند و نماز را هم شکسته وهم کامل بخوانند [مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.] 
آیت الله مکارم:کثیر السفر  از روز اول سفر نماز و روزه اش کامل است. 
آیت الله سیستانی:  دو هفته اول شروع سفر احتیاط کنند و نماز را هم شکسته و هم کامل بخوانند. [مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.]
آیات عظام فاضل (ره) ، صافی، و نوری:  در سفر اول نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند. و از سفر دوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.
آیت الله بهجت (ره):  اگر فاصله محل تحصیل بیش از ۴۵ کیلومتر باشد از همان سفر اول نماز کامل و روزه صحیح است.

 


خروج
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز می باشد